Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst

PRIVACYBELEID, COOKIES EN ALGEMENE VOORWAARDEN

In overeenstemming met wet 34/2002, van 11 juli, over de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI-CE), informeert WHATS ADVENTURE MALLORCA SL dat het de eigenaar is van de website www.thechallengemallorca.com. In overeenstemming met de vereisten van artikel 10 van voornoemde wet, informeert WHATS ADVENTURE MALLORCA SL u over de volgende details:

De eigenaar van deze website is WHATS ADVENTURE MALLORCA SL, met CIF B57956153 en zetel te CARRER DELS HAMS 13, 07400, ALCUDIA (ILLES BALEARS), geregistreerd in het Mercantile Register, in volume 2651, blad 78, pagina PM78324 en vermelding 1. Het e-mailadres om contact op te nemen met het bedrijf is: thechallenge@whatsadventure.com.

Gebruikers- en aansprakelijkheidsregeling

De navigatie, de toegang en het gebruik van de website van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL houdt in dat de gebruiker alle gebruiksvoorwaarden die hier zijn vastgelegd vanaf het eerste moment van navigatie op de website van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL accepteert, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de overeenkomstige regeling van de wettelijke verplichting in overeenstemming met de situatie.

De website van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL biedt een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

 • De waarheidsgetrouwheid en wettigheid van de informatie die de gebruiker in de door WHATS ADVENTURE MALLORCA SL verstrekte formulieren verstrekt voor de toegang tot bepaalde inhoud of diensten die door het web worden aangeboden.
 • Het gebruik van de informatie, diensten en gegevens aangeboden door WHATS ADVENTURE MALLORCA SL in tegenstelling tot wat is vastgesteld door de huidige voorwaarden, de wet, de moraal, de goede gewoonten of de openbare orde, of dat op een andere manier zou kunnen veronderstellen een schade aan de rechten van derden of aan dezelfde werking van de website.

Koppelingen en disclaimerbeleid

WHATS ADVENTURE MALLORCA SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die de gebruiker kan bereiken via de links op haar website en verklaart dat zij in geen geval de inhoud van andere websites op het internet zal onderzoeken of enige vorm van controle zal uitoefenen. Evenmin zal het de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettelijkheid van sites buiten zijn eigendom die via de links toegankelijk zijn, garanderen.

WHATS ADVENTURE MALLORCA SL verklaart dat het alle nodige maatregelen heeft genomen om eventuele schade aan de gebruikers van haar website, die kan voortvloeien uit het surfen op haar website, te voorkomen. Bijgevolg is WHATS ADVENTURE MALLORCA SL niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade die de gebruiker kan lijden tijdens het surfen op het internet.

Verzamelde gegevens

WHATS ADVENTURE MALLORCA SL verzamelt een aantal gegevens wanneer u deze aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld gegevens die worden verzonden wanneer u een reservering maakt. We verzamelen ook anonieme gegevens (technische gegevens) van elke gebruiker van de website thechallengemallorca.com om het verkeer te controleren en technische problemen te corrigeren. Zo verzamelen we bijvoorbeeld het aantal bezoeken aan elke pagina, de gegevens die worden verstuurd bij elke aanvraag voor een pagina, het type browser dat wordt gebruikt, de taal van de browser en het tijdstip van de aanvraag.

Gebruik van de verzamelde gegevens

Wij gebruiken persoonlijke gegevens alleen om de diensten van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL te leveren en om ervoor te zorgen dat onze website correct functioneert. We gebruiken de gegevens ook om beter te begrijpen hoe gebruikers onze website gebruiken. We gebruiken standaard technieken om de gegevens die we van u verzamelen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Cookies

WHATS ADVENTURE MALLORCA SL gebruikt cookies van:

1) Google Analytics:

Het slaat cookies op om statistieken op te stellen over het verkeer en het volume van de bezoeken aan deze website. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google. Daarom moet de uitoefening van een recht in deze zin gebeuren door rechtstreeks met Google te communiceren. Google Analytics cookies worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en zij gaan ermee akkoord deze niet te delen met derden, behalve wanneer dit nodig is voor de werking van het systeem of wanneer de wet dit vereist. Volgens Google wordt uw IP-adres niet opgeslagen.

Google Inc. is lid van “Privacy Shields” die garandeert dat alle overgedragen gegevens worden behandeld met een beschermingsniveau in overeenstemming met de Europese regelgeving. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp vindt u op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.  Indien u dat wenst, kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on, via welke u de analytische cookies van deze dienst in alle browsers kunt weigeren. Meer informatie vindt u op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies configureren

Op dezelfde manier informeert WHATS ADVENTURE MALLORCA SL de gebruiker dat hij de mogelijkheid heeft om zijn browser zo te configureren dat hij op de hoogte is van de ontvangst van cookies, zodat hij, indien hij dat wenst, kan voorkomen dat deze op zijn harde schijf worden geïnstalleerd.

Vervolgens geven we u de links van verschillende browsers, waarmee u deze configuratie kunt uitvoeren:

2) Google Ads

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Het is een online advertentieprogramma van Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als onderdeel van Google Ads gebruiken we “conversie tracking”. Wanneer u op een advertentie klikt, het contactformulier invult of een andere actie onderneemt op onze website die is gedefinieerd als een conversiedoel, wordt een conversie-tracking-cookie geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als u bepaalde pagina’s op onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en onze website zien dat u op de advertentie hebt geklikt en dat u die pagina hebt bezocht.

Elke adverteerder van Google-advertenties heeft een ander cookie. Daarom kunnen cookies niet worden getraceerd met behulp van de website van een adverteerder van advertenties. De informatie die via de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor adverteerders die hebben gekozen voor het volgen van de conversie.

WHATS ADVENTURE MALLORCA SL kan het totale aantal gebruikers zien die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. WHATS ADVENTURE MALLORCA SL verzamelt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Als u niet wilt deelnemen aan het traceren, kunt u zich afmelden door de cookie voor het traceren van conversies van Google eenvoudig uit te schakelen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Door dit te doen, wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.  Conversiecookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zijn website en reclame te optimaliseren. Voor meer informatie over Google-advertenties en het bijhouden van de conversie van Google, zie het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of dat cookies altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Wijzigingen

WHATS ADVENTURE MALLORCA SL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van haar website. Zowel met betrekking tot de inhoud van de website, als in de gebruiksvoorwaarden ervan, of in de algemene contractvoorwaarden.

Dergelijke wijzigingen kunnen via uw website worden aangebracht met alle wettelijk toegestane middelen en zijn bindend zolang ze op de website worden gepubliceerd en totdat ze geldig worden gewijzigd door latere wijzigingen.

Online reservering

Bepaalde inhoud van de WHATS ADVENTURE MALLORCA SL website bevat de mogelijkheid om online te boeken. Het gebruik van deze inhoud vereist het lezen en aanvaarden van de algemene reserveringsvoorwaarden die voor dit doel zijn opgesteld door WHATS ADVENTURE MALLORCA SL.

Gegevensbescherming

In overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens informeren wij u dat uw gegevens zullen worden opgenomen in het verwerkingssysteem dat eigendom is van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL met CIF B57956153 en dat gevestigd is in CARRER DELS HAMS, 13, 07400, ALCUDIA (ILLES BALEARS), teneinde de tussen beide partijen aangegane verbintenissen te vergemakkelijken, te versnellen en na te komen. In overeenstemming met de huidige regelgeving deelt WHATS ADVENTURE MALLORCA SL mee dat de gegevens zullen worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de hierboven vermelde voorschriften.

Wij informeren u dat wij uw gegevens zullen behandelen in overeenstemming met het bestaan van uw toestemming en de contractuele relatie die wij met u hebben.

WHATS ADVENTURE MALLORCA SL informeert dat het zal overgaan tot het verwerken van de gegevens op een wettige, loyale, transparante, adequate, relevante, beperkte, exacte en bijgewerkte manier. Om deze reden verbindt WHATS ADVENTURE MALLORCA SL zich ertoe om alle redelijke maatregelen te nemen om de gegevens onverwijld te verwijderen of te corrigeren wanneer ze niet correct zijn.

In overeenstemming met de rechten die de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming aan u toekent, kunt u uw recht op toegang, rectificatie, beperking, verwijdering, overdracht en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen door uw verzoek te sturen naar het hierboven vermelde postadres of naar het e-mailadres thechallenge@whatsadventure.com.

U kunt contact opnemen met de bevoegde controle-instantie om elke claim in te dienen die u gepast acht.

SSL Certificaat (Secure Sockets Layer)

Het SSL CERTIFICATE biedt authenticatie, privacy en beveiliging van informatie tussen WHATS ADVENTURE MALLORCA SL en de gebruiker.

WHATS ADVENTURE MALLORCA SL heeft een veiligheidscertificaat dat door SSL CERTIFICATE wordt gebruikt om veilige verbindingen te maken.

Hierbij worden verschillende parameters ingesteld om de verbinding te beveiligen en wordt de verbinding tot stand gebracht met behulp van vooraf ingestelde sleutels, waarbij alle verzonden gegevens worden gecodeerd en gedecodeerd totdat de verbinding wordt afgesloten.

Intellectuele en industriële eigendom

WHATS ADVENTURE MALLORCA SL is zelf of als rechtverkrijgende eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals van de elementen die erin zijn opgenomen (bijvoorbeeld beelden, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik ervan, etc.), die eigendom zijn van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL. ), die eigendom zijn van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL. Bijgevolg zullen deze werken als intellectuele eigendom worden beschermd door het Spaanse rechtssysteem, dat zowel de Spaanse als de communautaire regelgeving op dit gebied toepast, alsook de internationale verdragen die op dit gebied betrekking hebben en door Spanje zijn ondertekend.

Alle rechten zijn voorbehouden. Op grond van de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom is de reproductie, distributie en openbare communicatie, met inbegrip van het beschikbaar stellen van de gehele of een deel van de inhoud van deze website voor commerciële doeleinden, in welke vorm en met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL. uitdrukkelijk verboden.

De gebruiker gaat ermee akkoord de intellectuele en industriële eigendomsrechten van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL. te respecteren. U mag de elementen van het portaal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager, zolang het alleen en uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik is. De gebruiker dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontduiken of manipuleren van elk beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de pagina’s van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL is geïnstalleerd.

Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en jurisdictie

WHATS ADVENTURE MALLORCA SL behoudt zich ook het recht voor om een burgerlijke of strafrechtelijke procedure te starten tegen de gebruiker voor het oneigenlijke gebruik van haar website en de inhoud ervan, of voor het niet naleven van deze voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en de aanbieder wordt beheerst door de geldende regelgeving die van toepassing is op Spaans grondgebied. Indien er een geschil ontstaat, kunnen de partijen hun conflicten onderwerpen aan arbitrage of hun toevlucht nemen tot de gewone rechtspraak met inachtneming van de regels inzake jurisdictie en bevoegdheid ter zake. WHATS ADVENTURE MALLORCA SL is gevestigd in ILLES BALEARS, Spanje.

SOCIALE NETWERKEN PRIVACYBELEID

In overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (RGPD) en de wet 34/2002 van 11 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), informeert WHATS ADVENTURE MALLORCA SL de gebruikers dat het een profiel heeft aangemaakt op de Facebook en Instagram Social Networks met als hoofddoel het adverteren van haar producten en diensten.

Gegevens van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL:

 • CIF: B57956153
 • ADRES: CARRER DELS HAMS, 13, 07400, ALCUDIA (ILLES BALEARS)
 • EMAIL ADRES: thechallenge@whatsadventure.com
 • WEBSITE: THECHALLENGEMALLORCA.COM

De gebruiker heeft een profiel op hetzelfde sociale netwerk en heeft besloten om zich aan te sluiten bij de pagina die door WHATS ADVENTURE MALLORCA SL is aangemaakt, waardoor hij interesse toont in de informatie die op het netwerk wordt geadverteerd. Door zich aan te sluiten bij onze pagina, geeft u ons uw toestemming om de persoonlijke gegevens die in uw profiel worden gepubliceerd te verwerken. De gebruiker kan op elk moment toegang krijgen tot het privacy beleid van het sociale netwerk zelf, evenals het configureren van uw profiel om uw privacy te waarborgen.

WHATS ADVENTURE MALLORCA SL heeft toegang tot en verwerkt de openbare informatie van de gebruiker, in het bijzonder de naam van hun contactpersoon. Deze gegevens worden alleen gebruikt binnen het sociale netwerk. Ze worden niet opgenomen in een verwerkingssysteem. Met betrekking tot de rechten van toegang, rectificatie, beperking van de behandeling, onderdrukking, overdraagbaarheid en verzet tegen behandeling, die u heeft en die kunnen worden uitgeoefend voor WHATS ADVENTURE MALLORCA SL, in overeenstemming met de RGPD, moet u rekening houden met de volgende aspecten:

 • Recht van toegang: Dit is het recht van de gebruiker om informatie te verkrijgen over zijn of haar specifieke persoonsgegevens en de verwerking die is of zal worden uitgevoerd, alsmede de beschikbare informatie over de oorsprong van dergelijke gegevens en de gedane of geplande mededelingen.
 • Recht op correctie: Dit is het recht van de betrokken partij om onjuiste of onvolledige gegevens te laten wijzigen. Aan dit recht kan alleen worden voldaan met betrekking tot de informatie die onder de controle van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL staat, bijvoorbeeld het verwijderen van opmerkingen die op de pagina zelf zijn gepubliceerd, afbeeldingen of web inhoud waarin de persoonlijke gegevens van de gebruiker zijn opgenomen.
 • Recht op de beperking van de behandeling: Dit is het recht om het doel van de behandeling te beperken op een originele manier voorzien door de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling.
 • Recht op onderdrukking: Het recht om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te onderdrukken, behalve zoals bepaald in de RGPD zelf of in andere toepasselijke regelgeving die het verplichte karakter van de bewaring ervan bepaalt, in tijd en vorm.
 • Recht op overdraagbaarheid: Het recht om de persoonsgegevens die de gebruiker heeft verstrekt, in een gestructureerd formaat, voor algemeen gebruik en mechanisch te lezen, te ontvangen en door te geven aan een andere verantwoordelijke.
 • Recht van verzet: Dit is het recht van de gebruiker om zijn/haar persoonsgegevens niet te laten verwerken of om de verwerking ervan te laten stopzetten door WHATS ADVENTURE MALLORCA SL.

WHATS ADVENTURE MALLORCA SL zal de volgende acties uitvoeren:

 • Toegang tot openbare profielinformatie.
 • Publicatie in het gebruikersprofiel van informatie die al op de website van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL is gepubliceerd.
 • Verzending van persoonlijke en individuele berichten via de kanalen van het sociale netwerk.
 • Updates van de status van de pagina die zal worden gepubliceerd in het profiel van de gebruiker. De gebruiker kan altijd zijn connecties controleren, inhoud verwijderen die hem niet langer interesseert en beperken met wie hij zijn connecties deelt door toegang te krijgen tot zijn privacy-instellingen.

Publicaties

Zodra de gebruiker zich heeft aangesloten bij de WHATS ADVENTURE MALLORCA SL pagina, kan hij of zij opmerkingen, links, afbeeldingen of foto’s of andere soorten multimedia-inhoud die door het sociale netwerk worden ondersteund, publiceren. De gebruiker moet in alle gevallen de eigenaar zijn van hetzelfde, genieten van het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten of de toestemming hebben van de betrokken derden. Elke publicatie op de pagina, of het nu gaat om tekst, afbeeldingen, foto’s, video’s, enz., die inbreuk maakt of kan maken op de goede zeden, de ethiek, de goede smaak of het fatsoen, en/of die inbreuk maakt of maakt op intellectuele of industriële eigendomsrechten, op het recht op een afbeelding of op de wet, is uitdrukkelijk verboden. In deze gevallen behoudt WHATS ADVENTURE MALLORCA SL zich het recht voor om de inhoud onmiddellijk terug te trekken en kan het de gebruiker vragen om de permanente blokkering.

WHATS ADVENTURE MALLORCA SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud die een gebruiker vrijelijk heeft gepubliceerd. De gebruiker moet er rekening mee houden dat zijn publicaties bekend zullen zijn bij de andere gebruikers, dus hij is de hoofdverantwoordelijke voor hun privacy. De afbeeldingen die op de pagina kunnen worden gepubliceerd zullen niet worden opgeslagen in een verwerkingssysteem van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL, maar zullen op het sociale netwerk blijven.

Wedstrijden en promoties

WHATS ADVENTURE MALLORCA SL behoudt zich het recht voor om wedstrijden en promoties uit te voeren, waaraan de gebruiker kan deelnemen door zich aan te sluiten bij zijn pagina. De regels van elk van hen, wanneer het Social Network platform voor dit doel wordt gebruikt, zullen daar worden gepubliceerd. Altijd in overeenstemming met de LSSI-CE en alle andere toepasselijke regels. Het Sociaal Netwerk sponsort, onderschrijft of beheert op geen enkele wijze een van onze promoties, noch is het geassocieerd met een van hen.

Reclame/adverteren

WHATS ADVENTURE MALLORCA SL zal het Social Network gebruiken om haar producten en diensten te adverteren. In ieder geval, als u besluit om uw contactgegevens te gebruiken om directe commerciële reclameacties uit te voeren, zult u altijd voldoen aan de wettelijke eisen van de RGPD en de LSSI-CE. Het aanbevelen van de WHATS ADVENTURE MALLORCA SL website aan andere gebruikers, zodat ook zij kunnen genieten van de promoties of op de hoogte worden gesteld van haar activiteit, zal niet worden beschouwd als reclame.

Hieronder vindt u de link naar het privacy beleid van het Sociale Netwerk:

ALGEMENE RESERVERINGSVOORWAARDEN

De huidige algemene reserveringsvoorwaarden (vanaf nu Algemene Voorwaarden) regelen de commerciële relatie tussen WHATS ADVENTURE MALLORCA SL en de gebruiker of klant door middel van de formulieren die WHATS ADVENTURE MALLORCA SL beschikbaar stelt op zijn.

De reservering via de website van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL veronderstelt de uitdrukkelijke aanvaarding, door de klant of de gebruiker van de pagina’s, van deze voorwaarden, evenals de gebruiksvoorwaarden die zijn opgesteld voor de navigatie van de gebruiker via de pagina’s die eigendom zijn van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL.

Deze voorwaarden zijn van toepassing zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de wettelijke regels ter zake die in elk geval van toepassing zijn. De Algemene Aanbestedingsvoorwaarden regelen de verkoop op afstand tussen WHATS ADVENTURE MALLORCA SL en de gebruiker of klant, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Wet 7/1998 van 13 april, betreffende de Algemene Aanbestedingsvoorwaarden, de Wet 3/2014 van 27 maart, tot wijziging van de herziene tekst van de Algemene Wet voor de verdediging van consumenten en gebruikers, de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de Wet 7/1996 van 15 januari betreffende de regulering van de detailhandel en de Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel.

WHATS ADVENTURE MALLORCA SL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. Dergelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht, via haar website, door middel van elk wettelijk toegestaan formulier en zullen verplicht worden nageleefd gedurende de tijd dat ze worden gepubliceerd op het web en totdat ze geldig worden gewijzigd door latere wijzigingen. Niettemin behoudt WHATS ADVENTURE MALLORCA SL zich het recht voor om, in bepaalde gevallen, bepaalde Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst bij voorkeur toe te passen in plaats van de huidige Algemene Voorwaarden wanneer zij dit nodig acht, door ze tijdig en in de juiste vorm aan te kondigen.

Voorafgaande aan de reservering

WHATS ADVENTURE MALLORCA SL informeert dat de boekingsprocedure via haar webpagina’s in de overeenkomstige sectie voor de formalisering van de reservering wordt beschreven. Op dezelfde manier informeert WHATS ADVENTURE MALLORCA SL dat de gebruiker toegang kan krijgen tot de gebruiksvoorwaarden die beschikbaar zijn op dezelfde website.

Door te reserveren bij WHATS ADVENTURE MALLORCA SL via haar website, verklaart de gebruiker of klant uitdrukkelijk deze gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te kennen, te begrijpen en te aanvaarden. Op dezelfde manier verklaart de gebruiker meerderjarig te zijn en de wettelijke bevoegdheid en de mogelijkheid te hebben om in de vereiste vorm te handelen om de websites van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL te bezoeken en via deze te contracteren. De gebruiker is verantwoordelijk voor de vertrouwelijke en verantwoordelijke behandeling van de identiteit en het wachtwoord dat bij de registratie als klant is verkregen, en mag deze niet aan andere personen doorgeven.

Zodra de reservering is gemaakt, ziet de gebruiker de bevestiging van zijn/haar reservering op het scherm en kan deze afdrukken als bewijs van de reservering. De boekingsbevestiging en het boekingsbewijs (afgedrukt door de gebruiker) zijn niet geldig als factuur.

HOE DE RESERVERING WERKT

Boekingsofferte en prijsreferentie

In overeenstemming met de huidige regelgeving en in het bijzonder met Wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, biedt WHATS ADVENTURE MALLORCA SL in de overeenkomstige sectie voor de formalisering van de reservering informatie over alle mogelijke reserveringen, hun kenmerken en prijzen. WHATS ADVENTURE MALLORCA SL behoudt zich echter het recht voor om de aanbiedingen die via haar website aan haar klanten worden gepresenteerd in te trekken, te vervangen of te wijzigen, door eenvoudigweg de inhoud van deze aanbiedingen te wijzigen. Op deze manier zullen de producten en/of diensten die op elk moment worden aangeboden door de website van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL worden beheerst door de algemene voorwaarden die in elk geval van kracht zijn. Evenzo zal het bedrijf het recht hebben om zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment de toegang tot de vermelde producten en/of diensten te stoppen.

Vermelding van de prijzen

Bij elke mogelijke reservering wordt de prijs aangegeven en indien de BTW of een andere belasting die in het geval van de reservering van toepassing is, in de reservering is opgenomen. De prijzen die op het scherm worden aangegeven, zijn de prijzen die op elk moment van kracht zijn, behalve bij een typefout. Wanneer de prijs om bovenstaande redenen afwijkt, zal WHATS ADVENTURE MALLORCA SL dit aan de klant meedelen, via e-mail, alvorens over te gaan tot het innen van de reservering.

Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van de aanbiedingen die WHATS ADVENTURE MALLORCA SL via haar website aanbiedt, kan variëren afhankelijk van de vraag van de klanten. Hoewel WHATS ADVENTURE MALLORCA SL de database regelmatig bijwerkt, kan de door de klant gevraagde reservering op dat moment compleet zijn. In dit geval zal WHATS ADVENTURE MALLORCA SL een e-mail sturen naar de klant om hem/haar te informeren over de onmogelijkheid om het aanbod beschikbaar te stellen.

Betalingswijzen

WHATS ADVENTURE MALLORCA SL vraagt in de reserveringen via haar website de gegevens van een creditcard van de houder van de reservering om de effectiviteit van de reservering te garanderen. De rest van het bedrag en de factuur van de reservering worden rechtstreeks in het etablissement betaald, hetzij contant, hetzij met een creditcard of op een andere manier die door het etablissement wordt aanvaard.

Annulering van de reservering

Om een reservering te annuleren is het noodzakelijk om een e-mail te sturen met het annuleringsbericht naar thechallenge@whatsadventure.com. Indien het annuleringsbericht meer dan 72 uur van tevoren is gegeven, wordt het volledige bedrag van de reservering teruggestort. Voor annuleringen met kennisgeving tussen 72-24 uur van tevoren, zal slechts 70% van het geld worden terugbetaald. Als het annuleringsbericht minder dan 24 uur voor aanvang van de tour wordt gegeven, wordt het bedrag niet gerestitueerd. In geval van slecht weer of ongunstige omstandigheden, zal ons bedrijf de reservering annuleren en de klant de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan andere dagen en tijden. Als het niet mogelijk is om aan andere data deel te nemen, zullen wij 100% van de reservering terugbetalen.

Terugname

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 103 van de wet 3/2014 van 27 maart tot wijziging van de herziene tekst van de Algemene wet ter verdediging van consumenten en gebruikers, zijn leveringen van diensten of goederen die volgens de specificaties van de consument zijn gemaakt of die duidelijk zijn gepersonaliseerd, of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of aflopen, vrijgesteld van herroeping.

INFORMATIECLAUSULE RGPD EN LSSI-CE

In overeenstemming met de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens informeren wij u dat uw gegevens zullen worden opgenomen in het verwerkingssysteem dat eigendom is van WHATS ADVENTURE MALLORCA SL met CIF B57956153 en dat gevestigd is in CARRER DELS HAMS, 13, 07400, ALCUDIA (ILLES BALEARS), om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de relatie die wij met u hebben. In overeenstemming met de huidige regelgeving, informeert WHATS ADVENTURE MALLORCA SL dat de gegevens zullen worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de hierboven genoemde voorschriften.

Wij informeren u dat wij uw gegevens zullen behandelen in overeenstemming met het bestaan van uw toestemming. WHATS ADVENTURE MALLORCA SL informeert dat zij de gegevens op een wettelijke, loyale, transparante, adequate, pertinente, beperkte, exacte en bijgewerkte manier zal behandelen. Om deze reden is WHATS ADVENTURE MALLORCA SL verplicht om alle redelijke stappen te nemen om ervoor te zorgen dat deze gegevens onverwijld worden verwijderd of gecorrigeerd wanneer ze niet correct zijn.

In overeenstemming met de rechten die de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming aan u toekent, kunt u uw recht op toegang, rectificatie, beperking, verwijdering, overdracht en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen, evenals de toestemming die voor de verwerking ervan is gegeven, door uw verzoek naar het bovengenoemde postadres of naar het e-mailadres thechallenge@whatsadventure.com te sturen.

Evenzo, en in overeenstemming met de bepalingen van de wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, vragen wij in artikel 21 uw uitdrukkelijke toestemming om u reclame voor onze producten of promoties toe te sturen die naar onze mening voor u interessant kunnen zijn, via e-mail of een ander gelijkwaardig elektronisch communicatiemiddel.

Wij informeren u dat u uw toestemming om commerciële communicatie te ontvangen te allen tijde kunt intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: thechallenge@whatsadventure.com. U kunt zich wenden tot de bevoegde controleautoriteit om de klacht in te dienen die u gepast acht.